Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fix Paging

Mô tả

Many people report WordPress version 3.1 update broken paging for categories and tags pages of their sites. This plugin disables canonical redirects for tags and categories.

If paging works for tags and categories pages of your installation, you don’t need to install this plugin.

Cài đặt

  1. Upload fix-paging to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fix Paging” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Tags and categories base pathnames are now taken from options if available.

0.2

  • redirect_canonical is now disabled for categories and tags pages only.

0.1

Initial release.