Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Find Remote File

Mô tả

This plugin is informative to get the remote file details either it will be any of like video, audio, images, or file.

Features included in this plugin:

* Get Remote file details

Ảnh màn hình

Cài đặt

From your WordPress dashboard
1. Visit ‘Plugin > Add new’.
2. Search for ‘Find Remote File’.
3. Activate Find Remote File from your Plugins page.

From WordPress.org
1. Search, select and download “Find Remote File”.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Dashboard.

Hỏi đáp

Do I need to know any coding to use this plugin?

No, we have built “Find Remote File” to be extremely easy to use and does not require you to any coding knowledge.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Find Remote File” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Find Remote File” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Find Remote File” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.