Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Find And Replace content for WordPress

Mô tả

Are you searching for a solution to Find Text and update it with another text in wordpress posts and pages?

Most of people which are used wordpress have trouble to change any content, string or word with another word. It’s manually work to update in all posts or pages. For this solution, We have develop Find & replace plugin. So you can install it on your wordpress & find the content/text and replace it with another which you want to update in all post and pages.

Ảnh màn hình

  • This is the First screen shot

Cài đặt

  • Download the plugin
  • Upload the folder “Find-And-Replace” to wp-content/plugins (or upload a zip through the WordPress admin)
  • Activate and enjoy!

Hỏi đáp

In which WordPress version this Plugin is compatible?

It is compatible at least 3.8 and upto 4.7 version.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Find And Replace content for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0
* This is the first version

= 1.1
* This is the Second version of the plugin having new look and screenshot