Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Financial Reporter

Mô tả

Financial Reporter allows to take track of all self incomes and outcomes and to visualize the transactions log and the current amount of each account. Plus, it is possible to filter the transactions by source, account and date range and print the report.

To see how it works, you can watch this video:

Cài đặt

Upload the Financial Reporter plugin to your website and activate it.

Hỏi đáp

No FAQ available.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Financial Reporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial version of the plugin