Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

fillet

Mô tả

Fillet adds a new IFrame button to the toolbar in the WordPress visual editor. By using a shortcode, it allows for safer, responsive and future proof embeds.

The chosen width and height for an IFrame embed is converted into a ratio which is used to scale your embeds across different devices.

a plugin by Scott Evans

Ảnh màn hình

  • IFrame modal in the WordPress admin
  • Responsive embed on the front end

Cài đặt

To install this plugin:

  1. Upload the fillet folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the new iFrame embed button on the WordPress text editor or the shortcode [iframe url="" width="" height=""]

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“fillet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release