Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Rewrite Rules

Mô tả

Displays the current rewrite rules for the site. Requires the debug bar plugin.

Ảnh màn hình

  • Debug bar screen

Cài đặt

  1. Install the plugin through the ‘Plugins’ menu => Add New => Upload => Select the zip file => Install Now
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Not yet issue
Please use the forum if you encounter an issue.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Rewrite Rules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

  • Tested with WordPress 5.0

1.1.1

  • Tested with WordPress 4.7

1.1.0

  • New: Change the plugin name to “Debug Bar Rewrite Rules”
  • New: Better renders the output
  • Tested with WordPress 4.4

1.0

  • Initial release