Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Feevy Widget

Mô tả

Feevy.com display content from other blogs at your website with just one simple html tag.

This widget will help you to display your Feevy on your blog’s sidebar.

Ảnh màn hình

 • Feevy Widget-Options panel
 • Choose how many Feevy you want to have
 • Sidebar example with 2 Feevy and a configured Feevy Widget-Options panel

Cài đặt

 1. Unzip the downloaded package and drop the Feevy widget folder in your WordPress plugins folder
 2. Log into your WordPress admin panel
 3. Go to Plugins and “Activate” the plugin
 4. Go to Presentation, Sidebar Widgets
 5. Drag the Feevy widget to your sidebar
 6. Click the Feevy Widget-Options button (small blue-topped square)
 7. Enter your Feevy account number, available on your Feevy manage
 8. Return to the Widget panel and click “Save changes »”
 9. Check your blog to see if it’s working!

Hỏi đáp

How to change my Feevy style?

Inside the Feevy Widget-Options panel, your can select the style you prefer for the selected Feevy.

How to add multiple Feevy in my sidebar?
 1. Go to Presentation, Sidebar Widgets
 2. At the panel bottom, select the number of Feevy to display
 3. Click “Save changes »”
 4. You’ll now have multiple Feevy widget you can place where-ever you want in your sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feevy Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp