Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Feedburner Right Now Stats

Mô tả

Feedburner Right Now Stats is a plugin that will simply add your feedburner subsriber count to your Right Now box
in your dashboard.

Ảnh màn hình

  • Feedburner Subscriber count shown in the dashboard

Cài đặt

After you’ve downloaded and extracted the files:

  1. Upload the complete ‘feedburner-right-now-stats’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Access FB-RNS settings via the “settings” menu and add your Feedburner Id
  4. Your stats should now show up in your Dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feedburner Right Now Stats” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp