Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Feedback Champuru

Mô tả

This plugin makes WordPress Comment boisterous adding feedbacks of Twitter, Social Bookmarks and so on.

Localization

“Feedback Champuru” has been translated into languages. Our thanks and appreciation must go to the following for their contributions:

If you have translated into your language, please let me know.

Cài đặt

  1. Upload the entire feedback-champuru folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feedback Champuru” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5.6 – February 4, 2013
minor bug fix.

0.5.5 – February 1, 2013
minor bug fix.

0.5.4 – February 1, 2013
UnSupport Google+.
Fix Twitter Search API.

0.5.3 – October 12, 2011
Support Google+.

0.5.2.5 – April 20, 2011
minor bug fix.

0.5.2.4 – January 25, 2011
fixed bug, wp admin bar issues.

0.5.2 – December 10, 2010
wp-cron support.

0.5.1 – August 19, 2010
minor bug fix.

0.5.0 – July 22, 2010
Initial release.