feed-excerpts-for-divi

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

6 Tháng Mười Hai, 2018 1 trả lời
Thank you so much, am happy I found this, wasn’t getting any excerpt text in MailChimp… What previous reviewer suggests would be nice, to change the word count of the excerpt as a setting rather than having to go into the plugin’s coding to do it…
4 Tháng Một, 2018 1 trả lời
Hey Jerry, cool to see that this is now an official plugin, thanks! PS: in the test version you gave me, I changed the excerpt from 55 to 200. Now this is in the repository, maybe add a setting so you can change it from within WP? Thanks again JP
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feed Excerpts For Divi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp