Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Featured Lyth Slide

Mô tả

Easy to use WordPress slide plugin for featured post with thumbnail and nice Breaking animation.

This slide using the thumbnail of the featured post and cut this image for animation slide.

Settings:
* Speed translate
* Number of display featured post. (3, 4, 6, 8 )

Ảnh màn hình

 • /screenshot1.jpg Home Plugin and one page plugin

 • /screenshot2.jpg add a slide.

 • /screenshot3.jpg update a slide.

 • /screenshot4.jpg copy this shortcode in content and go front.

 • /screenshot5.jpg Breaking animation.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/featured_lslide directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
 4. Copy the Shortcode in your content.
 5. Is ready.

Đánh giá

26 Tháng Tám, 2017
A nice plugin for featured posts. Great animation and easy to use. Good work ! Thank you for this.
25 Tháng Tám, 2017
Tested on WP 4.8.1 with custom child theme. Works a charm, easy to use
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Featured Lyth Slide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Realise

1.0.4

 • bugfix

1.1

 • bugfix chrome & update script

1.1.1

 • bugfix css