Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Featured Image Column Display

Mô tả

It is a simple plugin to add a column for “Featured Image” in post type listing display.

Cài đặt

 1. Important Backup your files and database.

 2. (Recommended) Install directly from the WP Directory through your admin panel Plugins > Add New > Search for “Featured Image Column Display”. Click install under the name, and activate when prompted.

 3. Upload featured-image-column-display.zip via “wp-admin/plugin-install.php?tab=upload” or if using FTP, unzip
  featured-image-column-display.zip and upload /featured-image-column-display/ directory to the /wp-content/plugins/
  directory.

 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress (under plugin name: “Featured Image Column Display”).

Hỏi đáp

I have some questions. How do I contact you?

Send them to https://wordpress.org/support/plugin/featured-image-column-display

Where are the settings for the plugin?

Settings are not required for this plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Featured Image Column Display” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5.9

 • tested with WP 4.5
 • tested with WP 4.9
 • tested with WP 5.2