Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Featured Circles

Mô tả

Creates circles to show featured items for a website.

Ảnh màn hình

  • This is the theme intergration of the plugin.

Cài đặt

  1. Upload the wp_featured_circles folder to the /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the wp_featured_circles folder to the /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What’s the shortcode?

The main shortcode is ‘[wp_circles]’.

How do I install the Circles into my theme?

Add the follow line of PHP code top your theme in the place you want it. ‘circle_theme_output(); ?>’

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Featured Circles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp