Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FDC SOCIAL CHAT for WordPress

Mô tả

Let’s make your Web page visitors Contact you through WhatsApp chat or Messenger Chat or send Email with a single click

Copyright ©

Filippo Di Costanzo
All product names, logos, and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Ảnh màn hình

 • Whatsapp Settings
 • Messenger Settings
 • Mail Settings
 • Layout Settings
 • Order Settings
 • Example on Website

Cài đặt

From Dashboard ( WordPress admin )

 • plugins -> Add New
 • search for ‘fdc social chat’
 • click on Install Now and then Active.

using FTP or similar

 • unzip fdc-social-chat file and
 • Upload “fdc-social-chat” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
 • Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FDC SOCIAL CHAT for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.1

Update jQuery UI CDN

1.0

 • Initial release.