Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OpenGraph Tags for Single Posts

Mô tả

This plugin includes the OpenGraph tags into your blog’s single posts which include Blog Title, Post Title, Description and Featured Image (if available). If you’re facing issues in the thumbnails while pasting your blog post link on Facebook, this plugin is must for you.

Note:

OpenGraph Tags will be added only on Single Posts.

Version 1.4

Correctly set and escape attribute values. Fixes #1.
– Thanks to bramus

  • We do not add any backlink; it’s a fully open source plugin. Source code can be found on Git: https://github.com/anonymousguyx/facebook-opengraph-tags

Thank you!

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“OpenGraph Tags for Single Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp