fb-instant-articles

Mô tả

This plugin has been closed as of 18 Tháng Tư, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

14 Tháng Mười Hai, 2021
This old plugin doesn't work on latest WP with Block Editor anymore...
Đọc tất cả 100 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Instant Articles for WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp