Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FAT Live Fixed

Mô tả

FAT Live Fixed is plugin what fix missing live function when upgrade WordPress from old version to 5.x.x

More plugins

Cài đặt

Installing the plugin

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for FAT Live Fixed and click “Install now
  2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of fat-live-fixed.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/.
  3. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FAT Live Fixed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – Sep 18, 2020

Initial version