Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FastSpring Integration For WP

Mô tả

This is the official FastSpring payment gateway plugin for Easy Digital Downloads. Allows you to accept credit cards, debit cards, netbanking with the Easy Digital Downloads plugin. It uses a seamles integration, allowing the customer to pay on your website without being redirected away from your woocommerce website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FastSpring Integration For WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.