Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

fast select Attributes for WooCommerce

Mô tả

this plugin enable search field in woocommerce attributes when you add OR edit products.
If you encounter a very large number of attributes when inserting your product attributes, this plugin is for you so you no longer have to spend time finding one attribute out of hundreds of attributes.

this plugin will add good feature to woocommerce so you must install and active woocommerce plugin before that.

Ảnh màn hình

  • fast select attributes

Cài đặt

  1. Upload \”fast-select-Attributes-for-WooCommerce.zip\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“fast select Attributes for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.