Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fast Live Chat

Mô tả

Use Facebook Messanger as live chat , recieve message from you vistors and client in facebook messanger and you also can use facebook bot to mange your replays

Cài đặt

Upload the Fast Live Chat plugin to your blog, Activate it, then enable it from Block AdBlock Settings page.

1, 2, 3: You\’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fast Live Chat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp