Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fast & Fancy Filter – 3F

Mô tả

Fast & Fancy Filter – 3F lets you filter by post meta, taxonomies, tags, categories, post types. Fields can be displayed as dropdowns, checkboxes or radio buttons.

Features:

 • Search with WordPress REST API.
 • Possibility to create many different filters.
 • Custom post types support.
 • Shortcodes support.
 • 2 different styles.
 • Sticky filter sidebar.
 • Masonry layout.
 • Metadata display settings.
 • Fully responsive layout.

Ảnh màn hình

 • Admin panel 1.
 • Admin panel 2.
 • Admin panel 3.
 • Admin panel 4.
 • Page on the site

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fast & Fancy Filter – 3F” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Fast & Fancy Filter

1.1.0

 • Add Searchbar

1.2.0

 • Custom post types support

1.2.1

 • Check show_in_rest parameter

1.2.2

 • Fix for showing more than 10 categories