farazsms-for-mihanpanel

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

28 Tháng Mười, 2020
faraz sms just have poor support but nice job
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FarazSMS for MihanPanel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“FarazSMS for MihanPanel” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “FarazSMS for MihanPanel” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.