Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FAQ Page

Mô tả

An easy to use plugin that displays your FAQs. Simply copy and paste [faqs] into a page of your choice and start adding questions with answers.

You can find documentation, support and much more at the official website cyberbundle.com or by clicking here.

Ảnh màn hình

  • FAQ Page.

Cài đặt

Installation

Install FAQ Page via the plugin directory or by uploading the files manually to your server.

Hỏi đáp

Currently no frequently asked questions.

Installation Instructions

Installation

Install FAQ Page via the plugin directory or by uploading the files manually to your server.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FAQ Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

FAQ Page was released.