Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FancyNav – Elementor

Mô tả

View Demo

Features:

 • 24 different hamburger button animations
 • Select hamburger button color
 • Choose between 6 menu animations
 • Open menus from left or right
 • Slide submenus horizontally or vertically
 • Define menu background color and overlay background color
 • Set menu font size and font color

Ảnh màn hình

 • Widget in the 'Elementor' editor
 • Hamburger icon settings
 • Menu settings

Cài đặt

 1. Install through the WordPress built-in plugin installer, or extract the zip file and drop the contents in the ‘wp-content/plugins/’ directory of your WordPress installation.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. After activation you will find the ‘FancyNav – Mobile Navigation’ widget in the ‘Basic’ section of the Elementor editor panel.
 4. Insert the widget anywhere and adjust the settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FancyNav – Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • Initial commit.