Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FahiPay Payment Gateway for WooCommerce

Mô tả

The FahiPay Payment Gateway extension for WooCommerce enables you to accept payments.

Hỏi đáp

Does this require a FahiPay merchant account?

Yes! A FahiPay merchant account, merchant key and merchant ID are required for this gateway to function.

Does this require an SSL certificate?

An SSL certificate is recommended for additional safety and security for your customers.

Where can I find documentation?

For help setting up and configuring, please refer to https://fahipay.mv/merchants/portal/

Where can I get support or talk to other users?

If you get stuck, you can ask for help in the Plugin Forum or mail us on info@fahipay.mv

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FahiPay Payment Gateway for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version: 1.0.0

*initial Release