Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EZPlayer

Mô tả

This plugin implements ezplayer video code.

Cài đặt

 1. Upload your plugin folder to the ‘/wp-content/plugins’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

There are no FAQ just yet.

Installation Instructions
 1. Upload your plugin folder to the ‘/wp-content/plugins’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EZPlayer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.10

 • Release Date – 17 December 2017
 • Fixed: Shortcode in id attribute

1.0.9

 • Release Date – 16 December 2017
 • Updated: Removed width, height from shortcode

1.0.8

 • Release Date – 11 December 2017
 • Updated: New version of js core

1.0.7

 • Release Date – 17 November 2017
 • Fixed: Divi Builder

1.0.6

 • Release Date – 17 November 2017
 • Updated: Icons

1.0.5

 • Release Date – 15 November 2017
 • Added: Supports Divi Builder

1.0.4

 • Added: Supports Visual Composer
 • Added: Supports WySiwyg Editor
 • Updated: Code refactoring

1.0.3

 • Fixed: Issues with sticky video

1.0.2

 • Updated: Changed js url (cache issue)

1.0.1

 • Updated: Changed js url

1.0.0

 • First release