Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra menu options for Jetpack

Mô tả

Enable hidden extra menu options for Jetpack:
– Manage Jetpack modules (active/inactive)
– Access to Jetpack debugger.
– Access to Jetpack About us page.

Đánh giá

10 Tháng Tư, 2020
Really useful plugin. Allows easy access to Jetpack options that are usually hidden Gracias Fernando 😉
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra menu options for Jetpack” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Extra menu options for Jetpack” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Extra menu options for Jetpack” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.