Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra Details On Shop Page

Mô tả

You need to first install the Woocommerce. If you need extra information for each product in the shop page, you can use this plugin.
In a product page, add attributes for the product and give value to that. Then at the EDSP option page select the attributes in which you want to shown on shop page. Save changes and everything is OK!

Features

  • Selecting the attributes which you want to be shown.
  • 2 different type of separator for the attributes.
  • Adding CSS class to the attributes.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra Details On Shop Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Extra Details On Shop Page” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Extra Details On Shop Page” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

  • 1.0.1 Fix: Check Woocommerce is activated.
  • 1.0.0 Initial release