Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extendlab – Link Preview

Mô tả

With this tiny plugin you can add a preview to internal linked pages or posts.

Ảnh màn hình

  • Internal link preview on live site
  • Choose between dark and light mode
  • This are the backend options

Cài đặt

From your WordPress administration panel, go to Plugins > Add New and click the Upload Plugin button at the top of the page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extendlab – Link Preview” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Extendlab – Link Preview” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Extendlab – Link Preview” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.