Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

External Notification

Mô tả

External Notification is a plugin that allows users to send a notification to Slack.
Also it has useful hooks for developers.

Default function

When WordPress sends a notification email for site administrators, this plugin sends the message to slack instead of an email.
This feature can be disabled from the administration screen.

How to use the plugin as a notification API

There are 2 ways to use the plugin as the API.
1. Call the ready-to-use external_notification2slack function
external_notification2slack($message, $user_id, $payload)
2. If another plugin will use this to post slack, it is best to use this option instead of calling external_notification2slack function to avoid Fatal Error in case this plugin is deactivated.\
do_action( 'external_notification2slack', $message, $user_id, $payload );

For developers

‘webhook_url’ acquisition priority

  1. constant ‘EXNO_SLACK_WEBHOOK_URL’ in wp-config.php
  2. ‘webhook_url’ entry in External Notification option page

logging error messages

if you install & activete our another plugin ‘App Log’, outputs an error message to the log file.

Ảnh màn hình

  • Profile settings page
  • Option settings page

Cài đặt

  1. Upload the plugin package to the plugins directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“External Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“External Notification” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “External Notification” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version.