Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

External Nofollow

Mô tả

This plugin adds rel=”nofollow” to all external links in post content. So, your flow of PageRank can not run to other websites and your blog’s SEO is improved.

The internal links are unchanged.

Requires PHP5.

Cài đặt

  1. Unzip downloaded file and upload extracted folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress and enjoy.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“External Nofollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp