Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

External Files Optimizer

Cài đặt

  1. Upload external-files-optimizer directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“External Files Optimizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • bugfix

0.1.1

  • bugfix about relative url in css files