Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extended Gravatar

Mô tả

This plugin brings Hovercard popups for your commenters and adds some cool fetures using gravatar.

Ảnh màn hình

  • A sample of gravatar hovercard

Cài đặt

  1. Upload extended-gravatar to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extended Gravatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

  • Add email invitation to commenters that do not enabled gravatar yet

0.5

  • base version