Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Exporter vos comptes en fiche contact vCard

Mô tả

Exporter simplement vos utilisateurs au format vCard, ce format dernière génération vous permet d’ajouter vos contacts sur votre téléphone, ordinateur, boîte mail.

🌟 Fonctionnalitées 🌟

✅ Export au format vCard
✅ Exporter le nom et prénom
✅ Exporter l’adresse e-mail
✅ Exporter le numéro de téléphone

🔥 Version premium 🔥

✅ Exporter tous les contacts en une fois
✅ Exporter l’adresse
✅ Exporter la ville
✅ Exporter le code postale
✅ Exporter le pays
✅ Exporter le département
✅ Exporter le site web

Consulter la version premium

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Exporter vos comptes en fiche contact vCard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.