Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Export wpSEO

Mô tả

The SEO data transporter plugin enables you to easily switch between SEO plugins. This plugin helps you to transport your SEO data from one plugin to another. Unfortunatly the popular wpSEO plugin was not supported by this plugin – yet. Export wpSEO extends now the functionality of the transporter plugin and adds the necessary information to export the data of the wpSEO plugin.

Cài đặt

  1. Install the SEO data transporter plugin and activate it.
  2. Install the Export wpSEO plugin and activate it.
  3. If you switch now to Tools > SEO data transport you should see wpSEO as anothe available plattform

Hỏi đáp

Can I use this plugin without the transporter plugin? No.

What is wpSEO? It is a well known SEO plugin. More information on this plugin can be found here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Export wpSEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Export wpSEO” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Export wpSEO” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial release.