Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stripe CSV Exports

Mô tả

Create CSV custom exports for accountancy needs (including VAT). Much more to come, with real custom CSV exports from Stripe.

Cài đặt

Easy

  • Search via plugins > add new.
  • Find the plugin listed and click activate.
  • Use new sub menu under users (network level if multisite) : Bulk Edit Users

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stripe CSV Exports” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

1.2.1 – cumulated debt and served fixed

1.2 – fix for charge date

1.1 – fixes

1.0 – First stable release.