Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Export Simple 301 Redirects to CSV

Mô tả

A very simple plugin that allows you to export the contents of Simple 301 Redirects plugin to a CSV file.

GIT Host

A GIT repository of this plugin is available here.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/export-simple-301-redirects-to-csv directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. The export can only be ran via the ‘Plugins’ screen, there’s a link next to the Deactivate link that says ‘Export’;
  4. Super important note: This plugin will do absolutely nothing if you do not have the Simple 301 Redirects plugin installed.

Đánh giá

31 Tháng Một, 2017
Easy, lightweight, and perfect.
3 Tháng Chín, 2016
It's a small plugin doing a very specific job. I know the long term goal here is to actually phase it out once it gets integrated into its parent plugin.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Export Simple 301 Redirects to CSV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Inception.