Export Import Menus

Mô tả

WordPress Export Import Menus lets you export and import your WordPress Menus. The WordPress Export Import Menus plugin also support the uber menu plugin. Import must be done on the same domain from where we have export the file.

Ảnh màn hình

 • Exporting a json file of menu
 • Importing a new backup menu from the exported json file

Cài đặt

 1. Download dsp-menus-export-import.zip
 2. Unzip
 3. Upload the dsp-menus-export-import folder to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the Export Import Menus plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 5. Export/Import your menus via Appearance -> Export/Import Menus in the WordPress admin

Đánh giá

9 Tháng Ba, 2022
It doesn't work AT ALL. Thank you for wasting my time.
Đọc tất cả 25 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Export Import Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Export Import Menus” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Export Import Menus” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Bug Fixes

1.0.2

 • Compatibility with WordPress 5.0.1

1.1.0

 • Compatibility with WordPress 5.0.2

1.2.0

 • Compatibility with WordPress 5.1
 • Mozilla Firefox JSON import issue
 • Other bug fixes

1.3.0

 • Compatibility with WordPress 5.2.1

1.4.0

 • Bug fixes – Unable to delete Plugin files on delete

1.5.0

 • Compatibility with WordPress 5.3.2
 • Fix Custom menu CSS classes import issue
 • Fix JSON illegal character issue
 • Fix invalid JSON file issue

1.6.0

 • Compatibility with WordPress 5.4.2
 • Added menu description field in the menu import
 • Fix plugin delete undefine constant issue

1.7.0

 • Compatibility with WordPress 5.7