Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Explore Wp Database

Mô tả

With this plugin you will no longer need to acces your cPanel to view
some entries in your database.

Cài đặt

  1. Upload ‘explode_wp_database’ to the ‘/plugins/’ directory or upload the zip throught Wp Admin Dashboard.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ section.
  3. Enjoy!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘explode_wp_database’ to the ‘/plugins/’ directory or upload the zip throught Wp Admin Dashboard.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ section.
  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Explore Wp Database” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.