Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Expire Sticky Posts

Mô tả

A simple plugin that allows you to set an expiration date on posts. Once a post is expired, it will no longer be sticky.

Have you found a bug or have a suggestion or improvement you’d like to submit? This plugin is available on Github and pull requests are welcome!

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Add an expiration date to any post item that you wish to expire at a certain point in time

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Expire Sticky Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release!