Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EXIF Viewer

Mô tả

EXIF Viewer displays EXIF data in Edit Media Screen, appends EXIF data to JPEG media page content, enables media archives.
In order to show image archives, add the following query string to your website URLs:
?post_type=attachment

Ảnh màn hình

  • EXIF metadata in readonly form fields (Insert Media Screen)
  • The attachment description in Twenty Seventeen
  • An archive of JPEG images

Cài đặt

  1. Extract exif-viewer.zip
  2. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Extract exif-viewer.zip
  2. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

14 Tháng Năm, 2018
It does exactly what it says it will do – create an archive page for media attachment pages, and if saved with the image the EXIF data is appended to JPEG media page content.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EXIF Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial plugin release