Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Exclude From Search

Mô tả

Exclude Page and Attachment post types from search results.

  • Very fast execution
  • No configuration required

Cài đặt

  1. Unzip the exclude-from-search.zip folder.
  2. Upload the exclude-from-search folder to your /wp-content/plugins directory.
  3. In your WordPress dashboard, head over to the Plugins section.
  4. Activate Exclude From Search.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Exclude From Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.1

  • Tested up to 5.0

0.2

  • Code cleanup

0.1

  • First public release