Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Exclude Children

Mô tả

This simple plugin will hide posts from children categories.

It just override include_children property for hierarchical taxonomies.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Exclude Children” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp