Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ever Blocks

Mô tả

Ever Blocks adds a nicely formatted alert box with 4 different styles. Use it to draw attention of your readers.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • Card
  • Team

Cài đặt

  1. Upload the ever-blocks folder to your /wp-content/plugins/ directory or alternatively upload the ever-blocks.zip file via the plugin page of WordPress by clicking ‘Add New’ and selecting the zip from your computer.
  2. Install and activate the Gutenberg WordPress plugin.
  3. Activate the Blocks blocks WordPress plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  4. Use Ever Blocks blocks on your next page or post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ever Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp