Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Events Manager Pro – extended

Mô tả

This plugin can use to send reminder mail to all the attendees who are going to attend the event

Install the plugin
Go to ‘reminder email’ under Tools section.
Select the events and send the email

—Important —

You must install events manager and events manager pro plugin before activate it.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to ‘Reminder email’ under ‘Tools’ tab and send the email

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Events Manager Pro – extended” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp