Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Events Manager Customization

Mô tả

This plugin allows to customize the Events Manager booking form using two additional options, which can be set for every event:
– make the telephone number field required
– add required fields for the postal address (street and house number, postal code, city)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Events Manager Customization” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Events Manager Customization” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Events Manager Customization” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Allow to make the phone number field in the booking form required.
  • Allow to add required additional fields for the postal address (street, postal code and city) to the booking form
    and show them in the booking list in the admin area (works for guest bookings only).