Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Events Made Easy & qTranslate-X

Mô tả

Enables qTranslate-X multilingual framework for plugin Events Made Easy.

At least version 3.2.2 of qTranslate-X is required.

Cài đặt

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

How do I open a page with configuration options?

Plugin does not have any configuration options, simply activate it and it will enable the translation of relevant fields for Events Made Easy back- and front-end.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Events Made Easy & qTranslate-X” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Updates to accomodate newer EME releases

1.0

  • Initial release