Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Event Manager Theme Functionality

Mô tả

This plugin contains the core functionality for the Event Manager theme. This allows us to provide ongoing improvements and new features easily without interfering with any of your theme customizations.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Event Manager Theme Functionality” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.2

  • Decrease widget-speakers image size by 1px so widget shows 4 per row

0.9.1

  • Add Connect Widget

0.9

  • Initial release