EventCalendarWD

Ảnh màn hình

Đánh giá

12 Tháng Mười Một, 2021
Use the freeware. Do not buy anything from this company. No way to cancel subscriptions on line. Requests ignored. Had to instruct credit card company to block payments. Reviews around the web support this. Complete scam.
26 Tháng Một, 2021
Have been using for 2 months and works well. I just wanted a simple event calendar for my website and this plug-in does the trick. It is very easy to use. Thank you!!
Đọc tất cả 215 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EventCalendarWD” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“EventCalendarWD” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “EventCalendarWD” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.