Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP CSV Export for The Events Calendar

Mô tả

Allows you to export values of custom fields and info from The Events Calendar plugin into a CSV file.

You can select the fields you want to export from The Events Calendar and even drag and drop the columns in whatever order you want!

Cài đặt

  1. Download WP CSV Export for The Events Calendar wordpress plugin
  2. Upload and Extract in ‘wp-content/plugins/’ directory. Or upload Zip in plugins. Make sure that ‘wp-content’ has write permission
  3. Go to ‘Dashboard -> Plugins -> Inactive’ to activate the plugin
  4. Then go to ‘Dashboard -> Settings -> WP CSV’

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP CSV Export for The Events Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp